Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Tin tức

PC Thừa Thiên Huế: ưu tiên nguồn vốn phục hồi và phát triển kinh tế sau ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh Covid-19

PC Thừa Thiên Huế: ưu tiên nguồn vốn phục hồi và phát triển kinh tế sau ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh Covid-19

Việc triển khai hoàn thành các công trình lưới điện thể hiện trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của ngành Điện để góp phần đồng hành cùng địa phương hoàn thành “nhiệm vụ kép” về phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội sau...