Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

TP.HCM, Bình Định được thí điểm đón khách du lịch quốc tế

Chính phủ đồng ý giao TP.HCM, Bình Định chủ động thí điểm triển khai đón khách du lịch quốc tế.

Vừa qua, trong văn bản  gửi các bộ, ban ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố về đối tượng tham gia Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã có ý kiến về đối tượng tham gia.

Đó là: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Công an; Quốc phòng; Ngoại giao; Giao thông vận tải; Thông tin và Truyền thông và UBND các tỉnh, thành phố gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ninh, Bình Định cùng các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tiếp tục chủ động, triển khai thực hiện thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Trong đó, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch được giao phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu triển khai điều chỉnh Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách quốc tế tới Việt Nam để phù hợp với các quy định hiện nay. Khách du lịch quốc tế khi nhập cảnh phải có thị thực (visa) theo quy định để bảo đảm kiểm soát về an ninh và dịch bệnh. Như vậy, TP.HCM và Bình Định là 2 địa phương tiếp theo được thí điểm đón khách quốc tế, sau các tỉnh: Kiên Giang, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Quảng Ninh đã được đồng ý trước đó.


heo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, hiện ngành du lịch TP.HCM đã chuẩn bị về nguồn lực, sản phẩm dịch vụ, tour tuyến… sẵn sàng cho việc đón khách quốc tế trở lại. Cụ thể, từ giữa tháng 11/2021, UBND TP.HCM đã có công văn trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận xin thí điểm tổ chức đón khách quốc tế sử dụng "hộ chiếu vaccine" theo nguyên tắc "an toàn đến đâu, mở cửa đến đó, mở cửa thì phải an toàn" và phù hợp với chủ trương của Chính phủ, đồng thời khai thác mùa cao điểm của du lịch quốc tế. Ngoài ra, việc sớm được mở cửa đón khách quốc tế có "hộ chiếu vaccine" trong thời gian tới sẽ góp phần phục hồi kinh tế, bởi TP.HCM là trung tâm thương mại, giao thương quốc tế và nhiều hoạt động kinh tế - xã hội khác…

Ánh Dương (t/h)

Bài viết liên quan