Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Tăng cường phối hợp lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 07-9, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ t

Tại điểm cầu An Giang, tham dự có đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đại tá Đinh Văn Nơi, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Nhật Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Đại tá Đinh Văn Nơi, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham dự Hội thảo tại điểm cầu An Giang

Hội thảo đã tiếp nhận 92 ý kiến tham luận, qua đó, đại diện lãnh đạo một số đơn vị, địa phương trực thuộc Trung ương đã tham gia tham luận tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Sự phối hợp giữa Thành ủy với Đảng ủy Công an Trung ương về lãnh đạo công tác đảng đối với Công an thành phố; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị trong tình hình hiện nay; Cơ sở lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Nhật Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tham dự Hội thảo tại điểm cầu An Giang

Sự phối hợp giữa Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an Trung ương về lãnh đạo công tác chính trị đối với Công an tỉnh; Một số kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng và quan điểm, đường lối của Đảng trong Công an tỉnh…

Đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu kết luận Hội thảo

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao các ý kiến tham luận trực tiếp và thông qua văn bản tại Hội thảo, nội dung tham luận đã bám sát chủ đề và đề cương của Hội thảo với nhiều ý kiến sát đáng trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Qua đó khẳng định về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mang tầm chiến lược trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại…

Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu An Giang

Ban Tổ chức Hội thảo sẽ tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp để giao lại cho Tổ Biên tập có trách nhiệm tổng hợp, biên soạn đầy đủ, lựa chọn, tiếp thu tối đa, kịp thời bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, báo cáo Ban Bí thư.

Tường An - Hòa Trang/Openssky

Bài viết liên quan