Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Phát huy vai trò phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng

Với chủ đề phấn đấu trong nhiệm kỳ tới: “Phát huy vai trò phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; gắn bó mật thiết với nhân dân”. Ngày 08-10, Hội phụ nữ Công an tỉnh An Giang tổ chức Đại hội Phụ nữ Công an tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trực tuyến tại 6 điểm cầu.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Lê Bích Phượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Đại hội Phụ nữ Công an tỉnh lần thứ VI diễn ra trong thời điểm toàn hệ thống chính trị, nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ An Giang lần thứ XI… Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và Hội Phụ nữ cấp trên, phong trào hoạt động của các cấp Hội phụ nữ trong Công an tỉnh đã có bước phát triển mới.

Đồng chí Lê Bích Phượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tặng hoa chúc mừng ra mắt Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhiệm kỳ mới.

Cùng với việc thực hiệu có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Công an tỉnh An Giang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo Vì An ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” và 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tích cực hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn và các nhiệm vụ do Hội LHPN tỉnh phát động, với những kết quả nổi bật như: Phát động cán bộ, hội viên thực hiện tốt công tác Hội và phong trào phụ nữ; đặc biệt Phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành, của Hội; rèn luyện phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…

Đồng chí Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, đã có 06 mô hình, 60 công trình, 102 phần việc sáng tạo, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị nghiệp vụ. Nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo cho con cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh, như tuyên dương học sinh giỏi, chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Tết trung thu, Quốc tế phụ nữ 8-3… cũng được triển khai kịp thời. Trong 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân đã kết hợp được phong trào thi đua của Hội với phong trào thi đua của Ngành, hội viên thực hiện công tác Hội luôn gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Công an nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra.

Thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Chính tại huyện Chợ Mới

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Bích Phượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh trong suốt nhiệm kỳ. Đồng chí cũng đề nghị, trên cơ sở những giải pháp khắc phục đã đề ra tại Đại hội, thời gian tới Ban Chấp hành khóa mới cần tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động, kế hoạch hằng năm với những giải pháp và việc làm cụ thể; biến các chỉ tiêu Nghị quyết thành hiện thực sinh động.

Song song đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ hội viên, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Tập trung tham mưu cho cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; thực hiện hiệu quả các mặt công tác phụ nữ, công tác bình đẳng giới, công tác gia đình, trẻ em... Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công tác Hội và phong trào thi đua phụ nữ Công an nhân dân theo hướng cụ thể, không hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phù hợp với thực tiễn cơ sở và đặc điểm giới.

Đại biểu biểu quyết tại điểm cầu Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ

Đại hội cũng được quán triệt ý kiến chỉ đạo từ đồng chí Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh để công tác phụ nữ đạt hiệu quả cao hơn trong nhiệm kỳ tới, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Ban chấp hành Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò là cầu nối với cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị để chủ động tham mưu, đề xuất các hoạt động, phong trào mang tính đột phá, sáng tạo gắn với công tác chuyên môn đảm bảo thiết thực, có ý nghĩa. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, cần phát huy các mô hình phục vụ tốt công tác chuyên môn và lan tỏa trong cộng đồng. Với vai trò đầu tàu gương mẫu, Ban chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh cần nghiêm túc quán triệt trong cán bộ hội viên phải nhận thức đúng đắn việc tham gia các hoạt động của Hội cũng là một nhiệm vụ chuyên môn để tự giác hành động, nhiệt tình tham gia khi được phân công, giao nhiệm vụ. Luôn đảm bảo cân bằng, bố trí và sắp xếp thời gian hợp lý, khoa học để đảm bảo hoàn thành song song công tác chuyên môn và tham gia các hoạt động, phong trào cũng như chăm lo xây dựng, giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Sau thời gian làm việc trách nhiệm, khẩn trương, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 09 đồng chí. Đồng chí Trung tá Mai Phong Lan được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp trên gồm 03 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tường An – Trang Túc/Opensky

Bài viết liên quan