Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân Công an nhân dân năm 2022

Tại Hà Nội, ngày 30-9, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến với Công an các đơn vị địa phương để đánh giá công tác tuyển quân năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2022. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu An Giang có Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị địa phương.

Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ nêu rõ: Quán triệt chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng về tăng cường một số giải pháp trong công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND), Công an các đơn vị, địa phương đã nâng cao trách nhiệm, kịp thời phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, thực hiện trình tự tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm yêu cầu. Cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho cơ quan Công an tuyển chọn tối đa chỉ tiêu được giao… Bên cạnh đó, cơ quan báo chí, truyền thông trong CAND và các địa phương đã chủ động, tăng cường đưa tin nhiều tin, bài tuyên truyền về công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và Lễ giao nhận quân, tạo ấn tượng tốt đẹp với các cấp, ngành, quần chúng nhân dân…

Hội nghị trực tuyến với Công an các đơn vị địa phương để đánh giá công tác tuyển quân năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2022.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số Công an các đơn vị, địa phương đã trao đổi những cách làm hay, sáng tạo về công tác tuyển quân; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân trong thời gian tới…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương trong thời gian qua đã tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác tuyển quân. Những kết quả đạt được có nhiều mặt tích cực, thể hiện được vai trò, tinh thần trách nhiệm cao của lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đối với công tác này.

Để đảm bảo tuyển đủ quân theo chỉ tiêu Chính phủ giao năm 2022, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về việc tăng cường một số giải pháp tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chỉ tiêu lãnh đạo Bộ duyệt, Cục Tổ chức cán bộ thông báo cho Công an đơn vị, địa phương thực hiện và hướng dẫn cụ thể việc tuyển quân năm 2022 theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Công an các đơn vị, địa phương cần nắm rõ nguồn tuyển trên địa bàn để tham mưu chính quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân giao chỉ tiêu phù hợp với nguồn tuyển từng địa phương; chủ động, trao đổi, phối hợp thống nhất, chặt chẽ với cơ quan Quân sự cùng cấp về nhân sự, số lượng dự kiến tuyển chọn, các mốc thời gian chính trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành quyết định giao chỉ tiêu tuyển công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đảm bảo tập trung, thống nhất thực hiện ở địa phương…

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh

Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Y tế, y tế địa phương, Cục Y tế Bộ Công an; thường xuyên theo dõi diễn biến, cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh liên quan đến công dân nhập ngũ, kịp thời báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Ủy ban nhân dân cùng cấp và thông báo cho đơn vị nhận quân nắm; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức tiêm đủ liều vắc-xin phòng dịch COVID-19 cho công dân trước khi lên đường nhập ngũ. Căn cứ tình hình cụ thể từng địa bàn và tình hình dịch bệnh, Công an địa phương phối hợp với cơ quan Quân sự tổ chức Lễ giao nhận quân với hình thức phù hợp, trang trọng, ý nghĩa, tạo kỷ niệm đẹp khi công dân lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Bộ trưởng cũng yêu cầu Công an các cấp; cơ quan truyền thông, báo chí CAND tổ chức tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ sớm, đặc biệt chú trọng hệ thống đài phát thanh, truyền hình địa phương, có thể mở chuyên mục trên chương trình phát thanh “Vì an ninh Tổ quốc”, công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và Trang Thông tin điện tử của Công an cấp tỉnh… nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc tham gia nghĩa vụ CAND, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân Công an nhân dân năm 2022.

Tường An - Hòa Trang/Opensky

Bài viết liên quan