Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24-9-2021, về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Đối tượng áp dụng là NLĐ đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại thời điểm ngày 30-9-2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên). Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01-01-2020 đến hết ngày 30-9-2021, có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Thủ tướng Chính phủ chủ trị hội nghị trực tuyến về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 (ảnh: VGP-Nhật Bắc)

Theo quy định, việc hỗ trợ thực hiện trực tiếp cho NLĐ một lần bằng tiền, với mức hỗ trợ dựa trên cơ sở thời gian đóng BHTN, cụ thể:

-Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng: Hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

-Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

-Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

-Thời gian đóng BHTN từ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000/người.

-Thời gian đóng BNTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

-Thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

Nguồn kinh phí thực hiện khoảng 30.000 tỷ đồng, từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ NLĐ bắt đầu từ ngày 01-10-2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31-12-2021.

Đối với việc giảm mức đóng vào Quỹ BHTN cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Nghị quyết nêu rõ: Đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan nhà nước; Tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia BHTN trước ngày 01-10-2021.

Công nghiệp May xuất khẩu là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Trong ảnh: Một công ty May xuất khẩu tại Khu Công nghiệp Trà Nóc – Cần Thơ

Theo đó người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN. Thời gian thực hiện giảm mức đóng 12 tháng kể từ ngày 01-10-2021 đến hết ngày 30-9-2022.

Nghị quyết nhấn mạnh: Chính sách này nhằm góp phần hỗ trợ NLĐ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chống đứt gãy chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động. Hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới, duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho NLĐ.

Việc thực hiện hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động phải đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả; không áp dụng với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định để triển khai thực hiện các nội dung chính sách theo trình tự, thủ tục rút gọn. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các địa phương triển khai Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh dự toán thu, chi và chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hơp Bộ LĐTB-XH xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết; Tổ chức thực hiện các chính sách theo quy định tại Nghị quyết này và kịp thời báo cáo Bộ LĐTB-XH các khó khăn, vướng mắc để trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Trần Tuấn – Đan Phượng/Opensky

Bài viết liên quan