Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Hậu Giang: UBND xã Tân Thành đạt mức bình thường mới “vùng xanh”

Vừa qua, UBND xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đạt mức bình thường mới “vùng xanh” trong phòng, chống dịch Covid-19 và quyết định xã Tân Thành triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Căn cứ Công văn số 27/BCĐ ngày 29 tháng 8 năm 2021 của Ban Chỉ Đạo phòng, chống Covid-19 và triển khai áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng trên địa bàn tỉnh. Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 1 tháng 9 năm 2021 của UBND TP. Ngã Bảy và công nhận xã Tân Thành đạt mức bình thường mới “Vùng xanh” theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ Đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, Căn cứ Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 17 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã Tân Thành, TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2020. Đồng thời thực hiện theo kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2021, xã Tân Thành nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Hình ảnh Chủ tịch xã Tân Thành đang làm việc và chỉ đạo.

Nhằm để nâng cao đời sống cho người dân, tiếp tục thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nội bộ và các tầng lớp Nhân dân để tích cực tham gia thực hiện nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới và 16 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2021; hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Xem đây là trách nhiệm, việc làm thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn văn minh và hiện đại. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực xã hội nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng thời, đạt 16 tiêu chí (Giao thông, Thủy lợi, Trường học, Cơ sở vật chất vă hóa, Nhà ở dân cư, Sử dụng – Duy tu – Bảo trì các công trình hạ tầng, Thu nhập, Hộ nghèo, Lao động có việc làm, Tổ chức sản xuất, Giáo dục và đào tạo, Y tế, Văn hóa, Môi trường, Hệ thống chính trị và hành chính công, An ninh trật tự xã hội). Yêu cầu cả hệ thống chính trị tham gia giữ vững 16 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Xây dựng Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2022.

Hình ảnh UBND xã Tân Thành đạt mức bình thường mới “vùng xanh”.

Bên cạnh đó, UBND xã Tân Thành ban hành kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2021, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn. Nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn xã.

Trong công tác tổ chức và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả thi hành hiến pháp, pháp luật, quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật. Qua việc tổ chức đánh giá, công nhận và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm nắm bắt thực trạng, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại trong quản lý, tổ chức thực hiện các tiêu chí và chỉ tiêu tiếp cận pháp luật. Cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cần tập trung các nội dung hoạt động (xây dựng, ban hành các văn bản thực hiện, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách về nông thôn mới có liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; quán triệt, phổ biến, truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; theo dõi, triển khai giải pháp để thực hiện tốt việc đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bảo đảm nguồn lực và điều kiện cần thiết “nhân lực, cơ sơ vật chất, kinh phí” trong triển khai nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí công chức quản lý, theo dõi thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật). Yêu cầu tiếp tục triển khai, thực hiện toàn diện các nội dung xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đúng tiến độ và hiệu quả.

Tiếp đó, UBND xã Tân Thành xây dựng kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 4 tháng 6 năm 2021, thực hiện các tiêu chí khu dân cư (Ấp) nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu trên địa bàn ấp Đông Bình, xã Tân Thành năm 2021. Đồng thời yêu cầu tập trung cao độ của cả hệ thống chính trị tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đạt các tiêu chí ấp Nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Các cấp ủy, cán bộ, đảng viên cần xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu phải phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh và nhu cầu đời sống của người dân.

UBND xã Tân Thành tiến hành xét duyện cho người dân được trợ cấp do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo ông Cao Thanh Hùng – Chủ tịch xã Tân Thành cho biết: UBND xã thực hiện theo chỉ thị “Vùng xanh” phân công các chốt trực, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát vùng dịch trên địa bàn gồm; 5 chốt cửa ra vào xã, 26 cửa rào trên đường bộ, 6 cửa rào đường sông. Về phương tiện tuần tra chia thành 2 đội 18 người, ghe 3 phương tiện. Tuần tra kiểm soát 24/24 người khác ra vào trên địa bàn xã.

“Khi xã đạt được tiêu chí vùng xanh, bà con phấn khởi vui mừng, tăng gia sản xuất, cho mua bán rau, củ, quả, cây trái thuận tiện, chăn nuôi heo, gà, vịt được tái đàn sản xuất, người dân mong muốn sớm hết chỉ thị để bà con đi đến thuận tiện hơn. Đặc biệt, trong thời gian qua giãn cách xã hội người dân không di chuyển đi nơi khác được, hàng hóa rau củ quà ùn ứ, mất giá… Điển hình cá tra của các hộ dân trong xã còn trên 700 tấn chưa có đầu ra, nông sản cây trái chôm chôm và các loại rau, củ, quả đều mất giá khoản 50%. Các hoạt động, công trình đều đình trệ…” ông Hùng chia sẻ thêm.

Hình ảnh người dân xã Tân Tân Thành đến UBND xã làm đơn xin trợ cấp và xin giấy xác nhận đi đường.

Trong thời gian giãn xã hội thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ. UBND xã Tân Thành thực hiện nghiêm, tuân thủ khuyến cáo 5k của bộ Y tế đối với người dân trên địa. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành cũng vận động ủng hộ rau, củ, quả nhu cầu thiết yếu hỗ trợ cho người dân TP. HCM và Bình Dương từ ngày 1-4-2021 đến 25-8-2021 với hơn 40 tấn rau, củ, quả và nhu cầu thiết yếu…Tổng giá trị trên 200.000.000 đồng. Đồng thời, UBND xã chăm lo đời sống cho bà con nghèo, khó khăn và các chốt trực trên địa bàn cũng trao tặng 845 phần quà (gạo, mì, đường, nước uống, suất ăn), Tổng giá trị trên 259.000.000 đồng. Cạnh đó, UBND xã Tân Thành xem xét và xét duyệt cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 không có việc làm trong thời gian giãn cách xã hội là 584 đối tượng, tổng số tiền 876.000.000 đồng. (Thực lãnh 451 đối tượng, tổng số tiền 676.500.000 đồng. còn lại 133 đối tượng đang chở xét duyệt của UBND tỉnh). Tương ứng trợ cấp mỗi người lao động số tiền 1.500.000 đồng/người.

“Tuân thủ theo quy định vùng xanh, trong thời gian giãn cách xã hội muốn ra đường đi đến nơi khác phải đến UBND Xã xin giấy xác nhận cam kết được chấp thuận xác nhận mới được lưu thông đến nơi khác”. Em Ngoan thông tin.

Anh Bình tại xã cũng thông tin thêm: trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, quá lâu nên anh không có việc làm, cuộc sống cũng trở nên khó. Được biết UBND xã có chính sách hỗ trợ người dân thất nghiệp làm nghề tự do, nên anh đến làm đơn xin được xác nhận xem xét được trợ cấp”.

Với tinh thần tương thân tương ái đoàn kết chủ động quyết tâm chống dịch, UBND xã Tân Thành cùng nhân dân chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, để cuộc sống người dân ổn định trở lại trạng thái bình thường.

Trần Tú/Opensky

Bài viết liên quan