Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Hậu Giang: Ngành Kiểm sát Nhân dân tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức tạp đã ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà, trong đó có hoạt động tư pháp. Với quyết tâm nỗ lực uy công chức và người lao động VKSND hai c

Ngay từ đầu năm, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã đề ra mục tiêu và giải pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao và nhiệm vụ chính trị của địa phương; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Do đó, tuy số vụ án hình sự mới khởi tố tăng 5,2%; các tranh chấp về dân sự, khiếu kiện hành chính tăng 4,8% so với cùng kỳ nhưng tập thể đơn vị đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều chỉ tiêu thực hiện vượt so với kế hoạch đề ra.

Năm 2021, VKSND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Vì vậy ngay từ đầu năm, VKSND hai cấp đã tập trung thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ từ khi thụ lý và trong suốt quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; chủ động yêu cầu CQĐT xác minh, làm rõ các thông tin về tội phạm; kịp thời đề ra yêu cầu điều tra, xác minh 100% các tố giác, tin báo về tội phạm, đảm bảo các quyết định giải quyết của CQĐT có căn cứ, đúng quy định của pháp luật; tỷ lệ giải quyết đạt trên 89%, không để xảy ra các tố giác, tin báo về tội phạm quá thời hạn giải quyết,…

Ông Trần Quang Khải - Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại Hội nghị.

Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, VKSND tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 27-4-2020 của Viện trưởng VKSND tối cao Về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Theo đó, yêu cầu các đơn vị xác định tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự là chủ trương lớn của Ngành, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của VKSND hai cấp; thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của VKS trong giải quyết các vụ án hình sự, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; tỷ lệ giải quyết án của VKS đạt 98%, trong đó truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh đạt 100%; không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra vị bị can không phạm tội, Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội.

Thời gian qua, VKSND hai cấp đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng lựa chọn và đưa ra truy tố, xét xử được nhiều vụ án trọng điểm, phức tạp, dư luận quan tâm, qua đó tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua đó, vị thế của VKSND ngày càng được khẳng định, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo tốt hơn quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự.Đặc biệt, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã quán triệt Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 3-4-2020 của Viện trưởng VKSND tối cao Về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý các vụ án liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 đến cán bộ chủ chốt VKSND hai cấp, chủ động nắm bắt thông tin và kịp thời yêu cầu CQĐT khởi tố đối với những vụ án có đủ điều kiện.

Theo đó, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang từ ngày 19-7-2021 đến nay, CQĐT đã khởi tố 06 vụ/09 bị can liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho người dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay.

Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2021 và nhiệm kỳ tới. Theo đó, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã chỉ đạo Phòng nghiệp vụ xác định khâu công tác đột phá “Nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp, nhất là các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai; nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị được chấp nhận, nhất là kháng nghị phúc thẩm ngang cấp”; tổ chức Hội nghị triển khai sâu các văn bản có liên quan đến lĩnh vực công tác này cho công chức, Kiểm sát viên VKSND hai cấp, tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính nhằm nâng cao nhận thức, thực hiện đúng, đủ trách nhiệm, quyền hạn của VKS.

Ông Trần Quang Khải - Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang đang chỉ đạo công tác quản lý, điều hành.

Tăng cường bố trí cán bộ, Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm cho khâu công tác này; chú trọng đổi mới nội dung bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp, bảo đảm mọi hoạt động của Viện Kiểm sát đều xuất phát từ yêu cầu bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.Nắm bắt kịp thời, đầy đủ các bản án, quyết định của Tòa án khác quan điểm của Viện Kiểm sát để có biện pháp chỉ đạo phù hợp; kiên quyết khắc phục tâm lý nể nang, ngại va chạm dẫn đến bỏ lọt vi phạm hoặc nhận thức, áp dụng pháp luật thiếu chính xác dẫn đến quyết định kháng nghị thiếu căn cứ hoặc không cần thiết.Chỉ đạo Kiểm sát viên thận trọng trong nghiên cứu, đánh giá tài liệu, chứng cứ và việc áp dụng pháp luật của Tòa án; kiểm sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục và thời hạn tố tụng; thực hiện tốt quyền yêu cầu xác minh, thu thập chứng cứ. Bên cạnh đó, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã chỉ đạo Phòng nghiệp vụ chủ động xây dựng các chuyên đề về Kỹ năng xây dựng bài phát biểu của Kiểm sát viên; kỹ năng phát hiện vi phạm trong các bản án, quyết định của Tòa án để tổ chức tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức, Kiểm sát viên VKSND hai cấp.

VKSND tỉnh đã tăng cường thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm; duy trì việc phối hợp, trao đổi giữa Viện Kiểm sát cấp trên với Viện Kiểm sát cấp dưới và trao đổi, tham khảo kinh nghiệm với các đơn vị đã làm tốt, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm hoặc cách làm đạt hiệu quả cao trong các khâu công tác kiểm sát để học tập, nhân rộng các điển hình làm tốt, hỗ trợ cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh công tác chuyên môn nghiệp vụ, VKSND tỉnh đã chú trọng tổng hợp các vi phạm, thiếu sót và ban hành 101 kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm; 23 kiến nghị yêu cầu cơ quan hữu quan phòng ngừa vi phạm, tội phạm; các kiến nghị của VKS đều được các cơ quan tư pháp và cơ quan hữu quan trả lời chấp nhận đạt 100%.

Quang cảnh tại Hội nghị ngành Kiểm Sát tỉnh Hậu Giang.

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngay từ những tháng đầu năm, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã duy trì đều đặn chế độ họp giao ban lãnh đạo viện, giao ban hai cấp,…để kịp thời đánh giá kết quả công tác đạt được, những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là khâu đột phá, quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác của VKSND hai cấp. Vì vậy, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh luôn thận trọng, khách quan và đặt yêu cầu công việc lên hàng đầu để xem xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, nhất là người đứng đầu các đơn vị VKSND hai cấp; thường xuyên sắp xếp, kiện toàn và nâng chất đội ngũ công chức; đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng, quan tâm công tác tự đào tạo nhằm bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong tình hình mới. Chú trọng các biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ, trách nhiệm công vụ; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tự kiểm tra nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót và phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ Ngành.

Cùng với công tác chuyên môn nghiệp vụ, VKSND tỉnh Hậu Giang đã tích cực tham gia các Ban Chỉ đạo do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập như Ban Chỉ đạo 138, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, Đoàn công tác liên ngành về giải quyết khiếu nại, tố cáo,…qua đó đã góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, VKSND hai cấp đã chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo phục vụ hoạt động giám sát, các kỳ họp của Hội đồng nhân dân về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Những tháng còn lại của năm 2021 không nhiều; các tỉnh phía Nam nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng đang phải “chiến đấu” quyết liệt với đại dịch Covid-19 để sớm khôi phục sản xuất, đưa cuộc sống của Nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới. Ngành Kiểm sát Hậu Giang quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kép “Cùng với tỉnh chiến thắng đại dịch - Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành đề ra”, phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hơn lúc nào hết, công chức và người lao động VKSND hai cấp phải không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành; tiếp tục khẳng định uy tín và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn cải cách tư pháp hiện nay./.

Trần Quang Khải, Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang/Opensky

Bài viết liên quan