Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Cục Báo Chí cấp phép cho Tạp chí Điện tử Opensky 2 Chuyên trang về lĩnh vực ngành GTVT

Ngày 22/10/2021, P. Cục trưởng Cục Báo Chí – Nguyễn Văn Hiếu đã ký QĐ Giấy phép số 77, số 78/GP-CBC về việc Giấy phép mở Chuyên trang Văn Hóa Giao Thông & Giao Thông Kết Nối của Tạp chí Điện tử Bầu Trời Rộng Mở (Opensky).

Trước đó, theo đề nghị tại văn bản số 95/VP-HHHK ngày 22/9/2021 kèm hồ sơ của Hiệp Hội DN Hàng Không VN về đề nghị cấp giấy phép mở chuyên trang Văn Hóa Giao Thông & Giao Thông Kết Nối của Tạp chí Điện tử Bầu Trời Rộng Mở (Opensky).

Ngày 22/10, Cục Báo chí đã quyết định cấp Giấy phép mở 2 Chuyên trang Văn Hóa Giao Thông & Giao Thông Kết Nối theo quy định, và đúng tôn chỉ mục đích thông tin chuyên ngành, giới thiệu, phân tích chuyên sâu về văn hóa giao thông và sự kết nối, tương hỗ trợ giữa Hàng Không với các loại hình giao thông khác nhằm phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

PV/Opensky

Bài viết liên quan