Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Bộ Thông tin - Truyền thông triển khai nhiệm vụ 2022

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022, đề ra kế hoạch phát triển trung hạn giai đoạn 2022 - 2024 và định hướng đến năm 2025.

Năm 2021, doanh thu toàn ngành đạt 3.462.170 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành 100% kế hoạch đặt ra, tăng trưởng 9% so với năm 2020, mức tăng trưởng gấp từ 3,6 - 4,5 lần so với mức dự báo tăng trưởng 2% - 2,5% GDP của quốc gia. Tổng số lao động toàn ngành TT&TT năm 2021 đạt 1.431.041 lao động, tăng 8% so với năm 2020. Các chỉ số xếp hạng thuộc một số lĩnh vực của ngành TT&TT đã được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Theo báo cáo về chỉ số tích hợp phát triển bưu chính năm 2021 do Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) công bố, Việt Nam xếp thứ 47/172 quốc gia (tăng 2 bậc so với năm 2020); về lĩnh vực An toàn thông tin mạng, Việt Nam đã có sự thăng tiến mạnh mẽ trong bảng xếp hạng quốc tế (GCI) (từ vị trí 50 năm 2020 lên vị trí 25 trong năm 2021); Năm 2021, số tên miền quốc gia “.vn” đạt 544.361 tên miền, tăng 5,2% so với năm 2020, thuộc Top 11 châu Á - Thái Bình Dương, đứng thứ 45 toàn cầu.

Về công tác tác truyền thông, báo chí, năm 2021 đã hoàn thành việc sắp xếp, quy hoạch đối với các cơ quan báo chí tại 29/29 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 33/33 tổ chức Hội ở Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 31/31 địa phương. Việc cấp phép thành lập mới các cơ quan báo chí, cấp thêm loại hình báo chí, cấp lại giấy phép hoạt động báo chí được thực hiện thận trọng, khách quan và khoa học, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Đảng.
Hội nghị đã Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2022 - 2024 và định hướng đến năm 2025 của ngành TT&TT
Báo chí đã tích cực cập nhật, phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tuyên truyền cách làm đúng, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt, những việc làm tử tế, đúc kết, khái quát những bài học kinh nghiệm để phổ biến rộng rãi, tạo đồng thuận, lan tỏa năng lượng tích cực, tạo niềm tin xã hội, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần để Việt Nam bứt phá vươn lên; chuyển tải ra thế giới những thông tin sinh động, đa chiều về đất nước, con người Việt Nam ổn định, thân thiện, năng động và giàu tiềm năng phát triển...
Hội nghị cũng thảo luận và đề ra Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2022 - 2024 và định hướng đến năm 2025 của ngành Thông tin & Truyền thông.
Theo PV báo Nghệ An

Bài viết liên quan