Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Thông tin báo chí: Ký kết Thỏa thuận tài trợ giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Cơ quan Thương mại và phát triển Hoa Kỳ

Ngày 16/12, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ký kết với Cơ quan Thương mại và phát triển Hoa Kỳ thỏa thuận tài trợ phi dự án hỗ trợ kỹ thuật thí điểm về dự báo thời tiết hàng không tại Việt Nam. Nội dung văn kiện đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1965/QĐ-BGTVT ngày 15/11/2021. 

Thỏa thuận tài trợ được thực hiện giữa Chính phủ Hoa Kỳ, thông qua Cơ quan Phát triển thương mại Hoa Kỳ (USTDA) và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) – Bên nhận tài trợ.

USTDA đồng ý cấp cho Bên nhận tài trợ số tiền là một triệu sáu mươi bốn nghìn hai trăm mười ba đô la Mỹ (1.064.213 USD) theo các điều khoản của Thỏa thuận tài trợ để thực hiện Hỗ trợ kĩ thuật (Technical Assistance) Dự án thí điểm về nâng cao năng lực dự báo thời tiết hàng không tại Việt Nam.

USTDA phê duyệt lựa chọn của Bên nhận tài trợ về việc chọn Công ty IMSG (I.M System Group, Inc) của Hoa Kỳ là nhà thầu để cung cấp Hỗ trợ kĩ thuật.

Dự án thí điểm Nâng cao năng lực dự báo thời tiết hàng không tại Việt Nam có tổng vốn là 1.358.322 USD tương đương khoảng 31,460 tỷ đồng, trong đó vốn tài trợ của USTDA là 1.064.213 USD; chi phí hỗ trợ từ nhà thầu - Công ty IMSG – Hoa Kỳ là 294.109 USD. Bên tài trợ (USTDA) sẽ thay mặt cho Bên nhận tài trợ (VATM) giải ngân trực tiếp khoản tài trợ cho Nhà thầu sau khi USTDA phê duyệt Hợp đồng giữa bên nhận tài trợ và Nhà thầu. Việc chi trả sẽ được thực hiện dựa trên kết quả nghiệm thu các nhiệm vụ của dự án do VATM phê duyệt.

Nội dung chính của dự án là thiết lập Hệ thống mô hình số trị (Numerical Weather Prediction), sử dụng phiên bản dùng thử eIAWS® với số liệu đầu vào là số liệu mô hình toàn cầu, đồng thời bổ sung thêm dữ liệu quan trắc địa phương (ví dụ số liệu quan trắc thời tiết bề mặt, radar thời tiết, ảnh mây vệ tinh…) sẵn có tại Việt Nam bằng quá trình đồng hóa dữ liệu (DA) để cải thiện độ chính xác các sản phẩm dự báo. Trong quá trình thử nghiệm eIAWS®, Nhà thầu sẽ nghiên cứu điều chỉnh các thông số Hệ thống để bảo đảm các sản phẩm dự báo đầu ra có độ chính xác đáp ứng được yêu cầu khai thác.

Dịch vụ khí tượng hàng không là một trong năm dịch vụ bảo đảm hoạt động bay do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cung cấp. Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải về định hướng, kế hoạch phát triển dịch vụ khí tượng hàng không, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cao năng lực dự báo thời tiết hàng không nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động bay trong vùng trời trách nhiệm. Tuy nhiên, việc dự báo thời tiết hàng không hiện nay chủ yếu sử dụng phương pháp SYNOP truyền thống nên chất lượng dự báo, cảnh báo thời tiết mặc dù đã được cải thiện nhưng chưa có tính đột phá.

Với việc tiếp nhận phi dự án thí điểm về nâng cao năng lực dự báo thời tiết hàng không tại Việt Nam, dự báo viên khí tượng và người sử dụng bao gồm Quản lý không lưu, (ATM), Quản lý luồng không lưu (ATFM) có cơ hội được tiếp cận với công nghệ dự báo tiên tiến, các sản phẩm có độ chính xác cao, phù hợp với nhu cầu khai thác. Đồng thời, khi Việt Nam đang tìm hiểu và đầu tư vào các năng lực khai thác mới nhằm đáp ứng với nhu cầu tương lai, dự án hỗ trợ kỹ thuật của USTDA nhằm thử nghiệm một giải pháp được thiết kế phù hợp là kịp thời cho tiềm năng xuất khẩu của Hoa Kỳ, mang lại lợi ích quốc gia.

Sau khi Thỏa thuận tài trợ được ký kết, Tổng công ty sẽ làm việc với Nhà thầu – công ty IMSG để thống nhất dự thảo hợp đồng trình USTDA phê duyệt để triển khai thực hiện dự án.

Dự án dự kiến được thực hiện trong thời gian 21 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng giữa Tổng công ty và IMSG, nhưng không được kết thúc muộn hơn ngày 31/12/2023.

Nguồn: VPTCT

Bài viết liên quan