Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Mới nhất

VATM 29 năm - dấu ấn một chặng đường phát triển

VATM 29 năm - dấu ấn một chặng đường phát triển

Trong chặng đường xây dựng và phát triển, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, được Hiệp hội vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) trao giải thưởng “Đại...