Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Mới nhất

Du lịch xanh, đưa đất chín rồng cất cánh

Du lịch xanh, đưa đất chín rồng cất cánh

Tận dụng tối đa những tài nguyên và lợi thế sẵn có, các địa phương ĐBSCL đã triển khai nhiều mô hình du lịch, mang lại hiệu quả kép: “Vừa phát triển kinh tế, vừa tạo công ăn việc làm bền vững cho người dân, đồng thời giữ gìn và...