Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Mới nhất

Kiến nghị đồng bộ mở cửa đón khách du lịch

Kiến nghị đồng bộ mở cửa đón khách du lịch

Các địa phương mở cửa đón khách du lịch cần thống nhất theo đúng tinh thần Nghị quyết 18 của Chính phủ, cùng cấp độ an toàn dịch phải có quy định giống nhau nhằm tạo thuận lợi cho du khách và doanh nghiệp.