Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

VIỆN KHOA HỌC HÀNG KHÔNG NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ: ĐỀ TÀI TƯ VẤN PHẢN BIỆN NĂM 2021

Ngày 19-11-2021, tại hội trường công ty Tư vấn thiết kế công trình hàng không (AEC) Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Viện Khoa học hàng không đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách đối phó với đại dịch Covid-19 của ngành hàng không Việt Nam”.

Đây là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học do Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) giao cho Viện Khoa học hàng không thực hiện trong năm 2021. Ban chủ nhiệm gồm một số cán bộ khoa học thuộc Viện khoa học hàng không (ASI) chủ trì phối hợp với Hội Khoa học và công nghệ hàng không Việt Nam (VAAST) và Hiệp hội các doanh nghiệp Hàng không Việt Nam (VABA) do TS. Trần Quang Châu, Viện trưởng Viện Khoa học hàng không làm Chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở gồm 7 thành viên do PGS.TS. Nguyễn Duy Đồng làm Chủ tịch đã nghiêm túc làm việc và bỏ phiếu đánh giá đề tài đạt loại Khá.

Hình ảnh tại Hội thảo KH và CN Hàng không tại Hà Nội

Tiến sĩ Trần Quang Châu và Bằng khen của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam

Thông qua việc khảo sát, điều tra, phỏng vấn các cơ quan, đơn vị chủ chốt và các cán bộ quản lý, điều hành trong ngành HKVN và một số đơn vị liên quan, Ban chủ nhiệm đề tài đã phân tích đánh giá những mặt đạt, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế các biện pháp ứng phó với Đại dịch Covid-19 của ngành HKVN từ cuối năm 2019 đến hết tháng 10-2021 vừa qua để đưa ra các giải pháp có tính khả thi, kịp thời và hiệu quả về chủ trương, chính sách đối phó với đại dịch trong thời gian tới. Đề tài có tính thời sự cao và thiết thực trong tình hình hiện nay và góp tiếng nói có căn cứ lý luận và thực tiễn cho cuộc đấu tranh chống lại đại dịch Covid-19 nói riêng và ứng phó với những khủng hoảng đột xuất do thiên tai, địch họa gây ra (nếu có) cho ngành HKVN trong thời gian tới. Ban chủ nhiệm đang tiếp tục hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu để bảo vệ nghiệm thu trước Hội đồng nghiệm thu của Liên hiệp hội Việt Nam vào tháng 12 năm 2021.

Vũ Quang Minh/opensky

Bài viết liên quan