Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH THUẾ VÀ HẢI QUAN, TẠO THUẬN LỢI CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

Với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, ngành Thuế và Hải quan đã nỗ lực, khẩn trương triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, góp phần tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đồng thời nâng chất lượng, hiện đại hóa công tác quản lý thuế. 

Chiều ngày 08-11, Thời báo Tài chính Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Diễn đàn Thuế - Hải quan năm 2023 với chủ đề “Chuyển đổi số ngành Thuế và Hải quan, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp”.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn

Diễn đàn có sự tham gia của Chuyên gia kinh tế, đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan. Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam, Hội đồng nghiên cứu chính sách Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam,…

Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính

Ông Phạm Thu Phong - Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam phát biểu khai mạc Diễn đàn

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Phạm Thu Phong - Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam cho biết: “Với vai trò “huyết mạch” của nền kinh tế, chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính là một trong những yếu tố then chốt cho chuyển đổi số quốc gia. Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ đã xác định mục tiêu: “Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, trong thời gian qua, toàn ngành Tài chính đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các lĩnh vực, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực, mang lại hiệu quả cho toàn xã hội góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục thuế, hải quan, giảm thiểu giấy tờ, thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân,...”.

Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế - Đặng Ngọc Minh phát biểu tại Diễn đàn

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết: “Trong những năm qua, ngành Thuế luôn nỗ lực cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý, từ việc hoàn thiện môi trường pháp lý đến phát triển hạ tầng, cung cấp các dịch vụ thuế điện tử theo hướng tích hợp, tập trung, đáp ứng yêu cầu Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

“Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, ngành Thuế đã và đang triển khai nhiều dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế và chuyển đổi số một cách toàn diện. Tổng cục Thuế xác định mục tiêu chiến lược là cần phải cung cấp dịch vụ điện tử và các công cụ hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp để giúp họ tham gia quá trình chuyển đổi số” - ông Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh.

 Các đại biểu tham gia thảo luận tại Diễn đàn Thuế - Hải quan năm 2023

Trong khuôn khổ diễn đàn này, với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, lãnh đạo các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp sẽ tập trung thảo luận, đánh giá những bước tiến vượt bậc, kết quả chuyển đổi số của ngành Tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực Thuế và Hải quan.

Đồng thời, kiến nghị đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của Chính phủ, giảm chi phí, tăng năng suất của doanh nghiệp, tạo thuận lợi, giúp người dân, doanh nghiệp.

Đây cũng là dịp để cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan đưa ra thông điệp về tiếp tục chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý Nhà nước trong giai đoạn tiếp theo, với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ.

Trần Huy

Bài viết liên quan