Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Từ năm 2022, giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay 

Bắt đầu từ ngày 1/1/2022 cho đến hết năm, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 1.500 đồng/lít, giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo quy định hiện hành.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH về biểu thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. 

Theo đó, mức thuế mới là 1.500 đồng/lít (giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH về biểu thuế bảo vệ môi trường) để tăng mức hỗ trợ của Nhà nước cho các doanh nghiệp vận tải hàng không trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Từ ngày 1/1/2023, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay sẽ là 3.000 đồng/lít.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí đánh giá rằng, theo dự báo, trong năm 2022, ngành hàng không tiếp tục chịu tác động của dịch Covid-19 với những diễn biến khó lường, thị trường hàng không nội địa có thể phục hồi từng bước nhưng còn nhiều khó khăn, riêng thị trường quốc tế sẽ cần một thời gian dài để có thể phục hồi.

Việc giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường trong năm 2022 là giải pháp phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước tại các Nghị quyết số 124/2020/QH14, số 30/2021/QH15 và số 32/2021/QH15 của Quốc hội, trong đó có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn sau dịch.

Bên cạnh đó, việc quy định cụ thể mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 1.500 đồng/lít là bảo đảm trong khung mức thuế bảo vệ môi trường đã được quy định tại Luật Thuế bảo vệ môi trường. Việc giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay sẽ góp phần gián tiếp khuyến khích phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn khác như thương mại, du lịch, dịch vụ...

Minh Tú (t/h)

 

Bài viết liên quan