Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

GPMB phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam tại Nghệ An: Chỉ còn một hộ chưa chịu bàn giao

Riêng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đã GPMB được 44,07/44,37Km, đạt hơn  99%, còn lại một hộ duy nhất thuộc địa bàn huyện Hưng Nguyên chưa  giải  phóng  xong  do chưa đồng thuận mức đền bù nhà.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84km, gồm 2 Tiểu dự án: Tiểu dự án Nghi Sơn - Diễn Châu và tiểu dự án Diễn Châu - Bãi Vọt, đi qua thị xã Hoàng Mai và 5 huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên. Trong đó có 79,31km đi qua đất nông nghiệp; 8,53km đi qua khu dân cư, buộc phải tái định cư cho khoảng 606 hộ.

Thời gian qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, tập trung ưu tiên thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tính đến thời điểm hiện nay, trong cả toàn tuyến có đường cao tốc đi qua đã GPMB được khoảng 87,79/87,84km, đạt 99,94%. Trong đó, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đã cơ bản hoàn thành với 43,47, đạt 100%.

Nghệ An quyết tâm hoàn thành công tác bồi thường GPMB

Riêng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đã GPMB được 44,07/44,37Km, đạt hơn  99%, còn lại một hộ duy nhất thuộc địa bàn huyện Hưng Nguyên chưa  giải  phóng  xong  do chưa đồng thuận mức đền bù nhà.

Theo đó, còn 50m đất ở của hộ ông Phan Ngọc Dũng (xã Hưng Nghĩa), mặc dù UBND huyện Hưng Nguyên đã phê duyệt phương án, hộ dân đã nhận đất tái định cư nhưng chưa nhận tiền tài sản. Hiện nay, huyện đang tiếp tục vận động, tuyên truyền để người dân nhận tiền, phấn đấu hoàn thành trước ngày 29/3/2022.

Thời gian tới, nếu hộ dân nào không thống nhất thì khi quá trình triển khai thi công của nhà thầu, địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất hoặc bảo vệ thi công theo quy định, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. 

 Nguyễn Nam

Bài viết liên quan