Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Cần Thơ hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

Ngày 14-7, UBND TP Cần Thơ đã ban hành kế hoạch số 148/KH - UBND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
 

Việc triển khai chính sách hỗ trợ nhằm mục đích kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn TP gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; góp phần phục hồi và ổn định sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Các điểm chợ tại quận Ninh kiều tạm ngưng hoạt động theo Chỉ thị 16.


UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban ngành tiếp tục tổ chức phổ biến, triển khai và quán triệt với quy mô, hình thức thích hợp để vừa thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo công chức, viên chức, người lao động thực hiện chính sách đúng theo quy định; tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ trong đó thông tin, hướng dẫn đa dạng bằng nhiều hình thức đến người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng thụ hưởng các chính sách hỗ trợ; giải ngân kinh phí hỗ trợ đến các đối tượng được hưởng.Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ bao gồm: Bảo hiểm xã hội TP, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh TP Cần Thơ, Cục thuế TP, UBND cấp huyện, xã triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả.

Các hộ kinh doanh trên những tuyến đường tại quận Ninh Kiều tạm ngưng hoạt động theo Chỉ thị 16.

Đối với việc giải ngân kinh phí hỗ trợ đến các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ sẽ được thông qua bằng hình thức chuyển vào tài khoản của đối tượng được hưởng; ưu tiên chi tiền hỗ trợ qua thẻ ATM và các thẻ liên kết tài khoản cá nhân khác để vừa tiện lợi trong quản lý, sử dụng, vừa phù hợp với tình hình dịch COVID-19 như hiện nay.

Các điểm chợ ngưng hoạt động

Việc triển khai thực hiện kế hoạch về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 có ý nghĩa thiết thực, góp phần hỗ trợ, động viên các doanh nghiệp và người lao động nỗ lực vượt khó để duy trì sản xuất, kinh doanh…Đối với việc giải ngân kinh phí hỗ trợ đến các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ sẽ được thông qua bằng hình thức chuyển vào tài khoản của đối tượng được hưởng; ưu tiên chi tiền hỗ trợ qua thẻ ATM và các thẻ liên kết tài khoản cá nhân khác để vừa tiện lợi trong quản lý, sử dụng, vừa phù hợp với tình hình dịch COVID-19 như hiện nay.

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/can-tho-ho-tro-nguoi-lao-dong-gap-kho-khan-do-dich-covid-19-248338.html?fbclid=IwAR1Y_KI18dJYOy0EOlQ1G7hDssUoa8AvX3oOUZawtaJ-JL6hxvEKP7SP6jk

Bài viết liên quan