Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Cần Thơ: Tăng cường và quyết liệt thực hiện các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải

Sở Giao thông  - Vận tải (GTVT) TP. Cần Thơ vừa ban hành công văn về “Tiếp tục tăng cường thực hiện các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn TP. Cần Thơ”.

Các phương tiện tham gia giao thông tại Trạm thu phí BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp

Công văn nêu rõ: Thời gian vừa qua, hoạt động vận tải được khôi phục trên các lĩnh vực, vận tải hàng hoá và vận tải hành khách đều tăng trưởng. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng các phương tiện xe ô tô chở khách hoạt động khai thác tuyến vận tải theo cố định trên địa bàn TP. Cần Thơ bỏ bến xe ra ngoài "chạy dù" đón khách, lập văn phòng xung quanh khu vực bến xe để hoạt động diễn biến ngày càng phức tạp, gây nên tình trạng mất trật tự vận tải; ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông (ATGT) và trật tự đô thị, cạnh tranh không lành mạnh giữa các loại hình kinh doanh vận tải. Các phương tiện hoạt động khai thác tuyến vận tải theo tuyến cố định đang bị cạnh tranh với các phương tiện xe hợp đồng hoạt động trá hình tuyến cố định, "xe ghép, xe tiện chuyển".

Công văn nhấn mạnh: Để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vì phạm nhằm đảm bảo trật tự ATGT, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, Sở GTVT TP. Cần Thơ đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và các bến xe khách thực hiện  nghiêm các quy định của pháp luật.

Cụ thể, đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn TP. Cần Thơ: Tăng cường tổ chức tuyên truyền, giáo dục đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ nâng cao đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT và  các quy định trong công tác vận tải hành khách, tinh thần phục vụ, trách nhiệm, đạo đức tác phong, lương tâm nghề nghiệp, nói  không với rượu, bia và các chất kích thích khi tham gia giao thông.

Thường xuyên duy trì và thực hiện tốt chế độ bảo dưỡng, sửa chữa, bảo đảm các điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện. Nghiêm cấm đưa các phương tiện và lái xe không đủ điều kiện tham gia hoạt động kinh doanh vận tải.

Theo dõi chặt chẽ hoạt động của các phương tiện kinh doanh vận tải qua thiết bị giảm sát hành trình, camera. Duy trì và thực hiện truyền gửi đầy đủ dữ liệu từ thiết bị về hệ thống xử lý dữ liệu của Cục Đường bộ Việt Nam. Có biện pháp chấn chính ngay đối với đội ngũ lái xe, phụ xe có hiện tượng đối phó với các quy định về kinh doanh vận tải nhằm tránh né việc phát hiện xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng như: Tắt thiết bị giảm sát hành trình, che màn hình thiết bị camera lắp trên xe ô tô,…

Đối với các đơn vị vận tải hành khách theo tuyến cố định: Tổ chức khai thác tuyến vận tải hành khách theo đúng biểu đồ được phê duyệt, thực hiện đầy đủ quy trình giải quyết xe ra vào bến và xác nhận thông tin trên lệnh vận chuyển.

Khẩn trương triển khai và hoàn thành việc kết nối, truyền tải dữ liệu Lệnh vận chuyển về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam theo quy định tại Công văn số 3047/SGTVT-QLVT, PT&NL, ngày 26-10- 2022 của Sở GTVT TP. Cần Thơ về việc thực hiện truyền dữ liệu Lệnh vận chuyến về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam.

Đối với các đơn vị hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng: Chi được ký hợp đồng vận chuyển với người thuê vận tải có nhu cầu thuê cả chuyển xe (bao nằm cả thuê người lái xe); chỉ được đón, trả khách theo đúng địa điểm trong hợp đồng vận chuyển đã ký kết. Thực hiện nghiêm các quy định về vận chuyển hành khách theo hợp đồng, không được gom khách, đón khách ngoài danh sách đính kèm theo hợp đồng đã ký do đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp: không được xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe, không được bán vé hoặc thu tiền đối với từng hành khách đi xe dưới mọi hình thức; không được ấn định hành trình, lịch trình cổ định để phục vụ cho nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau. Đặc biệt, không được đón, trả khách thường xuyên lập đi lập lại hàng ngày tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại một địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh. Trong thời gian tháng, mỗi xe ô tô không được thực hiện quá 30% tổng số chuyến của xe đó có điểm đầu trùng lập và điểm cuối trùng lập.

Cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển đến Sở GTVT TP. Cần Thơ theo quy định tại Khoản 5, Khoản 6, Điều 7 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 07-01-2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trước khi thực hiện vận chuyển hành khách

Riêng đối với các bến xe khách: Thường xuyên thống kê phương tiện đăng ký hoạt động khai thác tuyến (đăng ký thành công) theo biểu đồ đã được Sở GTVT công bố, báo cáo kịp thời các trường hợp xe tuyến cố định không hoạt động tại bến, bỏ ra ngoài hoạt động, về Sở GTVT để kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định. Theo dõi,  khai thác dữ  liệu trên phần mềm quản lý bến xe để  kiểm tra, xử lý đối với trường hợp không thực hiện đúng, đủ các chuyến xe đã đăng ký.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ được quy định tại Khoản 1 Điều 64 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Chậm nhất ngày 20 hàng tháng, đơn vị kinh doanh  vận tải bến xe khách phải báo cáo tình hình hoạt động của tháng trước về Sở GTVT TP. Cần Thơ.

Thực hiện đầy đủ các quy trình đảm bảo ATGT, giải quyết xe ra vào bến, tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin của bến về các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô.

Đối với các phòng, ban thuộc Sở GTVT, giao Thanh tra giao thông: Xây dựng kế hoạch phối hợp UBND quận, huyện và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm hiện tượng “xe dù, bến cóc", "xe trá  hình tuyến cố định", "xe ghép, xe tiện chuyển" trên địa bàn; kiểm tra, xử lý đối với các văn phòng đại diện của đơn vị vận tải, bãi đỗ trông giữ phương tiện, bãi đỗ xe tự phát trên địa bàn; nếu phát hiện có tổ chức đón, trả khách, có khách thì kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định

Chỉ đạo các lực lượng phối hợp với ngành chức năng và UBND xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch kiểm tra và kiên quyết xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định. Phối hợp với phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái  thực hiện khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để theo dõi đối với phương tiện đã được cấp phù hiệu tuyến cố định; tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các Bến xe khách, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyển cố định,  phát hiện xe  được cấp phù hiệu tuyến cố định nhưng bỏ bển ra ngoài hoạt động không đúng loại hình kinh doanh thì tổ chức kiểm tra và xử lý theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

Ông Nguyễn Đăng Khoa  - Phó Giám đốc Sở GTVT TP. Cần Thơ, cho biết thêm: “Sở giao phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái nghiên cứu tham mưu Sở phối hợp với lực lượng chức năng đẩy mạnh  kiểm soát và xử lý nghiệm các trường hợp sử dụng xe cá nhân để kinh doanh vận tải thông qua hình thức lập nhóm trên Zalo, Facebook và các trang trong xã hội khác. Tham mưu Sở phối hợp với các cơ quan truyền thông và cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và các quy định của pháp luật có liên quan khác, đến các đơn vị kinh doanh bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố; đồng thời rà soát, cập nhật thời gian còn trống vào biểu đồ của các chuyến xe đã ngừng, không còn hoạt động theo quy định, trên phần mềm quản lý tuyến cố  định để các đơn vị kinh doanh vận tải khác tham gia đăng ký khai thác tuyến khi có nhu cầu. Và tham mưu cho Lãnh đạo Sở rà soát điều chỉnh, bổ sung các vị trí  dừng, đón, trả khách cho tuyến cố định, phù hợp với nhu cầu đi lại, đảm bảo thuận tiện cho hành khách đi xe,  để đề xuất UBND TP. Cần Thơ phê duyệt, công bố theo quy định.”

Đan Phượng

Bài viết liên quan