Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN (1) (1)

(Về việc cưỡng chế thi hành án dân sự )

Căn cứ Quyết định thi hành án số: 355/QĐ-CCTHDS ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền;
Căn cứ Quyết định  cưỡng chế thi hành án số 02/QĐ-CCTHADS ngày 30 tháng  12 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền;

Căn cứ thông báo cưỡng chế thi hành án số 66/TB-THADS ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền;

Thời gian cưỡng chế sẽ thực hiện: Vào 8 giờ 30 ngày 03 tháng 03 năm 2022. Sẽ giao phần đất cho ông Ngô Hữu Phù, sinh năm 1955, địa chỉ ấp Nhơn Hưng A, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Địa điểm phần đất mà ông Ngô Hữu Phù nhận tọa lạc tại ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Vậy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, thông báo đến cơ quan, tổ chức, đương sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết để tham gia./.

Bài viết liên quan