Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định số 372/QĐ-BGTVT Hướng dẫn tạm thời về tổ chức các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, Hướng dẫn tạm thời này áp dụng đối với tổ chức các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng kiểm soát dịch, các hãng hàng không, các cảng hàng không, sân bay Việt Nam; Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải nội địa bằng đường hàng không.

Các hãng không Việt Nam được phép khai thác các đường bay nội địa chở khách thường lệ với tần suất chuyến bay theo nhu cầu thị trường, năng lực của hãng hàng không và phù hợp với kết cấu hạ tầng cảng hàng không và kết cấu hạ tầng bảo đảm hoạt động bay.

Các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế; các yêu cầu, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và Y tế địa phương.

 

 

                                                                        Hành khách làm thủ tục tại cảng hàng không

Đối với Tổ bay (tổ lái và tiếp viên), hành khách tham gia vận tải hàng không nội địa phải đáp ứng các yêu cầu sau: tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế; xét nghiệm y tế, cách ly y tế: thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Y tế và Y tế địa phương.

Doanh nghiệp kinh doanh cảng hàng không, sân bay phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và Y tế địa phương.

Trường hợp Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế ban hành quy định mới về phòng, chống dịch Covid-19 đối các với đối tượng áp dụng tại Hướng dẫn tạm thời này thì thực hiện theo quy định mới.

Bãi bỏ các Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021; Quyết định số 2233/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2021; văn bản số 391/BGTVT-VT ngày 13/01/2022;  văn bản số 682/BGTVT-VT ngày 21/01/2022 của Bộ Giao thông vận tải.

 

Nội dung chi tiết, xem tại đây./.

Bài viết liên quan