Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Hậu Giang: Tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông

Sáng ngày 26-9, tại TP. Vị Thanh đã diễn ra lễ khai mạc “Hội thi tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông tỉnh Hậu Giang năm 2023” với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Hội thi được diễn ra trong thời gian 02 ngày, từ ngày 26-9 đến 27-9-2023.

Tham gia hội thi có 8 đội tuyên truyền lưu động đến từ các Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Truyền thanh của các huyện, thị xã và thành phố. Các đội thi gồm 03 hoạt động chính: Thi các Đội tuyên truyền lưu động; Tổ chức Lễ ra quân và thi trang trí xe cổ động và tổ chức diễu hành qua các tuyến đường trung tâm TP. Vị Thanh; Xây dựng Chương trình thời sự tổng hợp theo chủ đề an toàn giao thông, Thi phát thanh viên cơ sở.

Đoàn xe lưu động diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường trung tâm TP. Vị Thanh

Sau khi các xe diễu hành tập trung tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, ban giám khảo sẽ tổ chức chấm điểm các xe tuyên truyền. Các đội bắt đầu triển khai thi phần diễu hành tuyên truyền lưu động bằng xe lưu động trên các tuyến đường TP. Vị Thanh.

Bà Trần Thị Xuân Trang – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,  Đại diện Ban Tổ chức phát biểu tại Hội thi

Phát biểu khai mạc Hội thi, Bà Trần Thị Xuân Trang – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Đại diện Ban Tổ chức cho biết: “Cuộc thi tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh quan tâm chỉ đạo. Nhằm góp phần thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về trật tự, an toàn giao thông, xây dựng ý thức văn hóa giao thông an toàn trong các tầng lớp Nhân dân”.

“Những năm qua, các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị đã tích cực phối hợp với Công an tỉnh, triển khai nhiều kế hoạch nhằm kiểm soát có hiệu quả tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Từ tỉnh cho đến cơ sở thời gian qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và các nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đặc biệt bám sát vào chủ đề tuyên truyền hàng năm do Ban An toàn giao thông quốc gia phát động”. - Bà Trang nhấn mạnh.

Với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Trong đó, tập trung tuyên truyền các nội dung:

+ Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

+ Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật giao thông đường thuỷ nội địa; Vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương đối với công tác đảm bảo trật tự, ATGT, vận động nhân dân ủng hộ, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật.

+ Thông tin ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải, điều khiển giao thông, tuyên truyền về ATGT; giám sát, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, ATGT.

+ Biểu dương các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân có những giải pháp hay, cách làm tốt, mô hình điểm trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT; phát hiện và động viên kịp thời những gương người tốt, việc tốt về cứu hộ, cứu nạn, chia sẻ giúp đỡ nạn nhân tai nạn giao thông.

+ Phát hiện và phản ánh, đấu tranh kịp thời với các hiện tượng, hành vi, các biểu hiện tiêu cực có nguy cơ cao gây mất trật tự, ATGT; phản ánh thực trạng, nguyên nhân, giải pháp và những sáng kiến trong công tác đảm bảo trật tự, ATGT trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thuỷ.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho 8 đội thi

Để từng bước xây dựng văn hoá giao thông an toàn trong cộng đồng xã hội, Ban Tổ chức hội thi với mong muốn phát huy tính sáng tạo của các đội tuyên truyền lưu động, hệ thống thông tin cơ sở; góp phần thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ATGT. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về trật tự, ATGT, xây dựng ý thức văn hoá giao thông an toàn trong tầng lớp nhân dân.

Quang Châu

Bài viết liên quan