Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Mới nhất

Hậu Giang: “Vì một cung đường không phấn trắng”

Hậu Giang: “Vì một cung đường không phấn trắng”

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về giao thông đường bộ của người dân khi tham gia giao thông, nhất là học sinh (HS), ngày 15-10,  tại TP. Vị Thanh, Câu lạc bộ (CLB) Caravan Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh (Hội doanh nhân tư nhân...

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định số 372/QĐ-BGTVT Hướng dẫn tạm thời về tổ chức các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới.