Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Đại hội đại biểu Hội An toàn giao thông Việt Nam lần thứ II đã bầu ra Chủ tịch Hội mới

Sáng 24-4, Đại hội đại biểu Hội An toàn giao thông (ATGT) Việt Nam lần thứ  II được tổ chức tại Hà Nội. Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ thứ I của BCH Hội khóa I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2024 – 2029.

Ông Phạm Trung Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, đại diện Bộ Nội vụ

Tham dự Đại hội có đại diện Uỷ ban ATGT Quốc gia, Bộ GTVT, Bộ Nội vụ; các tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và trên 60 đại biểu đại diện cho hơn 500 hội viên Hội ATGT Việt Nam.

Bà Lê Minh Châu - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội ATGTVN phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Lê Minh Châu - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội ATGTVN cho biết: “Hội ATGTVN được thành lập vào ngày 10-9-2015 và hoạt động theo Điều lệ được Bộ Nội vụ phê duyệt. Đại hội đại biểu khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020 đã được tổ chức ngày 12-12-2015. Trong những năm qua, bên cạnh những thuận lợi, Hội gặp phải một số khó khăn nhưng với sự nỗ lực vươn lên của Thường trực Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ATGTVN đã và đang hoạt động có hiệu quả và được xã hội ghi nhận”. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch phụ trách Hội ATGTVN báo cáo tại Đại hội về kết quả hoạt động của Hội ATGTVN nhiệm kỳ 2015-2023

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch phụ trách Hội ATGTVN báo cáo tại Đại hội về kết quả hoạt động của Hội ATGTVN: “Nhiệm kỳ 2015-2023, Hội ATGT Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thế giới và Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, đã ảnh hưởng đến Hội ATGT Việt Nam, hoạt động của Hội rất khó khăn, nhiều hoạt động của Hội chưa triển khai được theo dự kiến. Tuy nhiên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chấp hành Hội, trực tiếp là Ban Thường vụ và giúp đỡ có hiệu quả của Bộ GTVT, Bộ Nội vụ, UB ATGT Quốc gia cùng với sự nỗ lực, chủ động, đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên, Hội ATGT Việt Nam đã cơ bản hoàn thành tốt Nghị quyết của Đại Hội lần thứ nhất.  

Để đáp ứng yêu cầu hoạt động theo đúng Điều lệ, ngay từ khi mới thành lập, Hội ATGT Việt Nam đã tập trung vận động, xây dựng, kiện toàn về tổ chức bộ máy hoạt động, đến nay Hội ATGT Việt Nam đã có gần 500 Hội viên là tập thể và cá nhân trong phạm vi cả nước; Thành lập và đặt Văn phòng đại diện của Hội ATGT Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Cần Thơ,...

Các hoạt động của Hội đã triển khai như: Ký kết Quy chế phối hợp; Biên bản ghi nhớ với các cơ quan, tổ chức trong hoạt động về ATGT; Phản biện xã hội liên quan đến ATGT; Phối hợp tổ chức các Hội nghị tập huấn, phổ biến tuyên truyền ATGT; Trang thông tin điện tử Giao thông 24h đã được thành lập và đang hoạt động đã kịp thời phản ánh đầy đủ hoạt động của Hội.

Công tác thiện nguyện Hội đã vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện nhằm kêu gọi và phát huy tinh thần tương thân, tương ái của cộng đồng đến với những hoàn cảnh khó khăn, người bị tai nạn giao thông, học sinh nghèo hiếu học, cụ thể Hội đã kêu gọi đóng góp hàng tỷ đồng xây dựng 18 căn nhà tình thương và trao nhiều phần quà cho người thân của những nạn nhân bị tai nạn giao thông, hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; đóng góp ủng hộ kinh phí xây dựng 40 nhà tình nghĩa; ủng hộ kít xét nghiệm covid- 19, ủng hộ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi covid-19, tặng quà cho người nghèo,...

Bên cạnh đó, cũng còn một số hạn chế, tồn tại cần quan tâm khắc phục: Công tác phối hợp với một số địa phương, Ban ngành chưa kịp thời; chưa đề ra kế hoạch phối hợp tuyên truyền ATGT; Còn có thành viên trong Hội ATGT Việt Nam chưa làm hết trách nhiệm của mình được phân công; còn có trường hợp không thực hiện đúng Điều lệ của Hội; Công tác kiểm tra giám sát các hoạt động ở cơ sở hiệu quả chưa cao,...

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội ATGT Việt Nam lần thứ II

Đại hội đại biểu Hội An toàn giao thông Việt Nam lần thứ II đã đề ra các mục tiêu quan trọng như: Nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức của Hội, xây dựng và hoàn thiện các quy chế hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội. Tiếp tục phối hợp các cơ quan chuyên môn của Bộ GTVT tạo điều kiện cho Hội tham gia các chương trình, Hội nghị, hội thảo chuyên đề liên quan đến ATGT. Tiếp tục tham gia, đóng góp ý kiến phản biện trong xây dựng, sửa đổi các văn bản QPPL liên quan đến công tác đảm bảo trật tự ATGT. Dự kiến thành lập Viện nghiên cứu về ATGT, để tiến hành các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu về ATGT trong lĩnh vực đường bộ nhằm đưa ra các kiến nghị, giải pháp với cơ quan quản lý nhà nước nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Hội sẽ chú trọng phát triển hội viên nhằm phát triển hội lớn mạnh hơn nữa; Tập trung vào các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người tham gia giao thông, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ATGT ở cả 5 lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không. Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng Tạp chí điện tử  ATGT,..

Tại Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội ATGT Việt Nam Khóa II

Tại Ðại hội đại biểu lần thứ II, 100% đại biểu đã nhất trí thông qua Điều lệ, Nghị quyết về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Hội ATGTVN. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội ATGTVN khóa II, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 69 ủy viên; Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 20 ủy viên; Ban lãnh đạo gồm 1 Chủ tịch, 6 Phó Chủ tịch. 

Qua Đại hội đại biểu Hội ATGT Việt Nam lần thứ II, nhằm kêu gọi toàn thể hội viên tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội ATGT Việt Nam lần thứ II đã đề ra, góp phần quan trọng công tác đảm bảo ATGT trên cả nước.

Trần Huy

Bài viết liên quan