Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Trung tâm Phục vụ hành chính công Cần Thơ sắp hoạt động, ngăn chặn tiêu cực

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Cần Thơ là đầu mối tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính cấp thành phố. Mục tiêu nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại; tiết kiệm chi phí, thời gian, góp phần phòng ngừa tham nhũng.

Trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Cần Thơ tọa lạc tại số 109, đường Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Ảnh: BCT

Ngày 22-2, thông tin từ UBND TP. Cần Thơ, cho biết: Từ ngày 26-2 tới, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Cần Thơ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ (trừ Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Thanh tra thành phố). Dự kiến, lễ ra mắt Trung tâm diễn ra vào ngày 28-2.

Trước đó, trong năm 2023, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trần Việt Trường vừa ký ban hành Quyết định số 595/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Cần Thơ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Cần Thơ là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND thành phố, có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, hoạt động của Văn phòng UBND TP. Cần Thơ. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thuộc UBND TP. Cần Thơ phải cử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng tiêu chuẩn đến làm việc tại Trung tâm; thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các quy định khác có liên quan.

Trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Cần Thơ tọa lạc tại: Số 109, đường Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Kinh phí hoạt động của Trung tâm do ngân sách Nhà nước bảo đảm và các nguồn hợp pháp khác. Tháng 5-2023, UBND TP. Cần Thơ quyết định bổ nhiệm bà Lê Xuân Hoa – Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Cần Thơ là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, cung cấp thông tin, cung ứng dịch vụ trong giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính cấp thành phố. Mục tiêu nhằm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng minh bạch từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến trả kết quả để phục vụ tổ chức, cá nhân tốt hơn; xây dựng nền hành chính hiện đại; tiết kiệm chi phí, thời gian, góp phần phòng ngừa tham nhũng.

Trần Huy – Trần Tuấn

Bài viết liên quan