Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

TP. Cần Thơ: Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư với 56 dự án với quy mô lớn

Ngày 10-12, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư theo Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 02-12-2023  của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính tại Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị: Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính; ông Lê Quang Mạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách; các đại biểu đại diện các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố; các Doanh nghiệp trong và ngoài nước,…

Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh TP. Cần Thơ là một sự kiện có quy mô lớn, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc triển khai thực hiện Quy hoạch thành phố. Từ đó, nhằm huy động các nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ trong tương lai.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trần Việt Trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trần Việt Trường: “Quy hoạch TP. Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1519/QĐ-TTg, ngày 02-12-2023. Với tầm nhìn dài hạn, Quy hoạch nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế của thành phố, làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian lãnh thổ kinh tế - xã hội và xây dựng các kế hoạch phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của vùng đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước.

Quy hoạch là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố trong tương lai. Quy hoạch là nền tảng để tận dụng, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng theo đúng định hướng và đạt được hiệu quả cao nhất trong thời gian ngắn nhất.

Quy hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2030 “Thành phố Cần Thơ là cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long; thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại; là trung tâm đô thị, trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu kết nối nội vùng, liên vùng và liên vận quốc tế”.

Tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ sẽ thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở Châu Á, trở thành thành phố thông minh đáng sống của Việt Nam”.- Đồng chí Trần Việt Trường nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính tại Hội nghị: “Khái quát các yếu tố nền tảng phát triển kinh tế xã hội đất nước và thông tin về tình hình kinh tế xã hội trong những năm qua. Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng được thúc đẩy; các cân đối lớn của nền kinh tế, an sinh xã hội, đời sống nhân dân được bảo đảm; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh,...

Thủ tướng nhấn mạnh công tác quy hoạch: Lần đầu tiên đất nước chúng ta có hệ thống quy hoạch gồm: Quy hoạch quốc gia, vùng, tỉnh. Quy hoạch phải đi trước một bước, phải có tư duy đột phá, có tầm nhìn chiến lược, phải liên thông được quốc gia, vùng với các tỉnh, thành phố.

Công tác quy hoạch phải phát hiện, tìm ra những tiềm năng khác biệt, cơ hội, lợi thế cạnh tranh của quốc gia, vùng, tỉnh từ đó phát huy tối đa thế mạnh để phát triển. Ngoài ra, chỉ ra những khó khăn, thách thức, những hạn chế yếu kém của quốc gia, vùng, tỉnh. Từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để khắc phục và phát triển nhanh, bền vững. Sau xây dựng quy hoạch là phải tìm nguồn lực để thực hiện quy hoạch trong đó có nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài. Nguồn lực bên trong dựa vào ba trụ cột là: Con người, thiên nhiên, văn hóa truyền thống, lịch sử của đất nước, của vùng, của tỉnh. Ba trụ cột này là cơ bản, lâu dài, chiến lược, quyết định. Bên cạnh đó không thể thiếu được nguồn lực bên ngoài là vốn, công nghệ, quản trị để hoàn thiện thể chế.

Đối với quy hoạch của TP. Cần Thơ, Thủ tướng khẳng định, Cần Thơ là một trong những địa phương nhận được sự quan tâm, đầu tư lớn của Đảng, Nhà nước; có hệ thống cơ chế chính sách ưu đãi đầy đủ, đồng bộ, thuận lợi; có hệ thống quy hoạch hoàn chỉnh. Tuy nhiên, Cần Thơ cũng phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức cần hóa giải, khắc phục, như: Chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, tình trạng sụt lún, sạt lở, ngập mặn,… Các công trình hạ tầng triển khai còn chậm; Hệ thống giao thông thủy nội địa chưa phát triển; Nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu,… Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Cần Thơ phải giải quyết tốt công tác giải phóng mặt bằng; kết nối giữa các tỉnh thành; thu hút đầu tư từ nguồn vốn FDI, nguồn lực xã hội,… Ngoài ra, Thủ tướng còn kêu gọi các nhà đầu tư đến đầu tư tại Cần Thơ trên nguyên tắc lợi ích hoài hoà, rủi ro chia sẻ”.

Đại diện Lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao chứng nhận cho nhà đầu tư

Tại Hội nghị, TP. Cần Thơ giới thiệu 56 dự án kêu gọi đầu tư và trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 44 nhà đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, thương mại, phát triển đô thị, hạ tầng cấp nước, y tế, giáo dục, văn hóa, giao thông vận tải,…

Mục tiêu phát triển Cần Thơ đến năm 2030

Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân từ 7,5% đến 8%; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt trên 220 triệu đồng; Tỷ trọng trong GRDP của khu vực: Nông, lâm, thủy sản khoảng 5,9%,  công nghiệp - xây dựng khoảng 35,9%, dịch vụ và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm khoảng 58,2%;…

Về xã hội: Dân số tăng bình quân khoảng 0,67%/năm. Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 85%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 40%,… 

Về tài nguyên và môi trường: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý đạt 100%, chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom và xử lý đạt 80%, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại, chất thải nguy hại lây nhiễm được thu gom và xử lý 100%.

Kết cấu hạ tầng: Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 80%; bảo đảm 100% đô thị loại IV trở lên hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và các công trình văn hóa cấp đô thị. 

Về quốc phòng, an ninh: Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng,  an ninh và trật tự an toàn xã hội. 

Tầm nhìn đến năm 2050: Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông  nước vùng đồng bằng sông Cửu Long; thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở Châu Á, trở thành thành phố thông minh đáng sống của Việt Nam.  

Trần Huy – Phượng Nguyên

Bài viết liên quan