Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

THÔNG BÁO (1)

(Về việc thi hành án dân sự)

Căn cứ Bản án số 06/2021/DS-ST ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ;
Căn cứ Quyết định thi hành án số 742/QĐ-CCTHADS ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ;

Chi cục thi hành án dân sự huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ thông báo cho bà Cao Thị Liên, sinh năm 1971, địa chỉ: ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, bà Cao Thị Liên có trách nhiệm liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền để giải quyết việc thi hành án và cung cấp thông tin về nơi ở mới.

Qúa thời gian nêu trên, nếu bà Liên không thực hiện đúng theo dung đã nêu trên sẽ bị cưỡng chế kê biên, bán phát mại tài sản để thi hành án, mọi chi phí phát sinh, bà phải chịu theo đúng quy định.

Vậy thông báo đến bà Cao Thị Liên biết để thực hiện./.

Bài viết liên quan