Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Nghệ An: Tọa đàm kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Kỳ Sơn

Sáng 26/12, huyện Kỳ Sơn - Nghệ An trọng thể tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 60 năm thành lập huyện (1961- 2021).

Ngày 17/5/1961, xuất phát từ đặc điểm địa lý, kinh tế, xã hội, theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Nghệ An, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 65-CP chia tách huyện Tương Dương thành 2 huyện: Tương Dương và Kỳ Sơn.

Sau khi được thành lập, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Kỳ Sơn đã đóng góp cao nhất sức người, sức của thực hiện ngay các nhiệm vụ vừa xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, vừa đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đập tan các âm mưu phá hoại của đế quốc Mỹ và tay sai, đánh đuổi hàng trăm toán gián điệp, thổ phỉ, biệt kích thường xuyên đột nhập qua biên giới...

bna_image_119250_26122021

Buổi tọa đàm được tổ chức trang nghiêm, đảm bảo phòng chống dịch

Từ khi thành lập huyện đến nay, Đảng bộ huyện Kỳ Sơn đã tổ chức 23 lần Đại hội, và đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giúp Kỳ Sơn phát triển. 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Kỳ Sơn đã kiên trì vượt qua những khó khăn, thử thách và giành được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, quân và dân huyện Kỳ Sơn vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

bna_image_9002380_26122021

 

Đảng bộ và đồng bào các dân tộc huyện Kỳ Sơn luôn một lòng tin theo Đảng, một lòng bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng quê hương, đất nước. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, phát triển. Từ ngày đầu thành lập với khoảng gần 200 đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện đã có 47 tổ chức cơ sở trực thuộc với gần 6.000 đảng viên.

Kinh tế - xã hội từng bước phát triển. Đến nay, đã có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại trung bình đạt 10,5 tiêu chí. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, đến năm 2020 thu nhập bình quân đã đạt 23 triệu đồng/người/năm. Các giá trị về lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc được quan tâm bảo tồn, phát huy.

bna_buc_truong9633560_26122021

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao Bức trướng chúc mừng Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Sơn

Là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh, là vùng đất “phên dậu” phía Tây của Tổ quốc, trong suốt chiều dài lịch sử 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân dân các dân tộc anh em của Kỳ Sơn đã cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Hoạt động đối ngoại với các địa phương của nước bạn Lào có chung đường biên giới được duy trì, tô thắm thêm tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào.

Văn Nam

 

Bài viết liên quan