Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Công an An Giang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 Dự án

Ngày 15-11, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến kiểm điểm tình hình, đánh giá kết quả và triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đại tá Bùi Bé Năm – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự án Sản xuất cấp và quản lý Căn cước công dân. Đại tá Bùi Bé Năm – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị, Lãnh đạo phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc 02 Dự án trên địa bàn tỉnh. Theo đó, lãnh đạo Công an các địa phương cũng đã đưa ra một số khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất, kiến nghị giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 dự án trong thời gian tới.

Trước thực trạng số lượng công dân cần phải thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh còn khá nhiều trong khi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an yêu cầu địa phương phải hoàn thành 100% chỉ tiêu thu nhận đến ngày 31-12-2021.

Đại tá Bùi Bé Năm – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đại tá Bùi Bé Năm – Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an các địa phương căn cứ tình hình dịch Covid-19 và số công dân chưa thu nhận trên địa bàn để linh hoạt trong cách thu nhận. Trong đó phải ưu tiên triển khai thu nhận đối với các xã thuộc vùng xanh, vùng vàng, thu nhận cuốn chiếu theo từng địa bàn khóm, ấp,… đồng thời, quá trình thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân phải kết hợp chặt chẽ công tác làm sạch dữ liệu dân cư, dữ liệu công dân tiêm chủng vắc xin và đặc biệt là phải chú trọng đảm bảo an toàn, không để lây lan dịch bệnh cho lực lượng tham gia thu nhận hồ sơ và người dân.

Trần Tuấn - Bích Trâm/OPensky

Bài viết liên quan