Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Cần Thơ: Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố thành lập Vụ Địa bàn VIII

Ngày 23-2, tại TP. Cần Thơ, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương, dự Lễ công bố quyết định thành lập Vụ Địa bàn VIII, Cơ quan UBKT Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương Đồng chí Trần Cẩm Tú trao quyết định thành lập cho Vụ trưởng Vụ Địa bàn VIII Nguyễn Thanh Sơn

Tại buổi Lễ, lãnh đạo UBKT Trung ương công bố quyết định thành lập Vụ Địa bàn VIII, với những quy định về tổ chức, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ và địa bàn phân công phụ trách.

Theo đó, Vụ Địa bàn VIII đặt tại TP. Cần Thơ có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBKT Trung ương thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Vụ  Địa bàn VIII được phân công phụ trách theo dõi 13 địa phương, đơn vị thuộc khu vực đồng bằng Sông Cửu Long gồm: TP. Cần Thơ, các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Đảng ủy Quân khu 9.

Phát biểu ý kiến tại lễ công bố, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định: Trong những năm vừa qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được sự quan tâm lãnh đạo sâu sắc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cấp ủy, UBKT các cấp luôn nỗ lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bổ sung chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền cho UBKT các cấp; ban hành đồng bộ hệ thống các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, tạo hành lang pháp lý cho cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị: “Thời gian tới, Vụ Địa bàn VIII bám sát tình hình của địa phương, đơn vị mình phụ trách, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời báo cáo khi có vụ việc phát sinh; tăng cường chỉ đạo, trao đổi, hướng dẫn UBKT các tỉnh, thành trong khu vực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Nhiệm vụ đặt ra cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là hết sức nặng nề, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi đề nghị cấp ủy và UBKT các cấp trong khu vực tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác đã đề ra, trọng tâm là thực hiện kết luận hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thường xuyên trao đổi, chia sẻ, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội của các Đảng bộ; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.”

Trần Tú – Đan Phượng

Bài viết liên quan