Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: "Sớm khởi công giai đoạn 2 cao tốc Bắc-Nam"

Bộ GTVT vừa ban hành Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến về tiến độ các dự án xây dựng cơ bản và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

vốn đầu tư công.

img-bgt-2021-mai-son-ql45-1619685808-width680heigh
Thi công cao tốc Mai Sơn - QL45

Tiến độ quan trọng nhưng chất lượng phải đặt lên hàng đầu

Theo đó, Bộ GTVT ghi nhận các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng trong việc theo dõi, điều hành các dự án. Tuy nhiên, Bộ GTVT cho rằng, vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại cần phải khắc phục, đến hết năm 2021, công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 86,6% kế hoạch đề ra, mặc dù kết quả giải ngân của Bộ GTVT hiện nay vẫn cao hơn bình quân chung của cả nước, nhưng khó có thể hoàn thành kế hoạch theo yêu cầu của Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ (giải ngân từ 95%-100%).

Đánh giá nhiệm vụ giải ngân từ nay đến hết tháng 1/2022 (thời hạn giải ngân năm 2021 kết thúc vào 31/1/2022) là hết sức nặng nề. Mặt khác, trong năm 2022 cần triển khai các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 với khối lượng lớn, yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng. Vì vậy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải hết sức tập trung, nỗ lực thực hiện với quyết tâm cao nhất.

Cụ thể đối với các dự án đang triển khai, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA chủ động thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung rà soát, tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung ứng vật liệu,...;

"Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết đối với phần khối lượng các hạng mục đã hoàn thành nghiệm thu trong năm 2021 để giải ngân trong tháng 1/2022, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã đề ra", Bộ trưởng yêu cầu.

Người đứng đầu ngành GTVT chỉ đạo Vụ Kế hoạch - Đầu tư khẩn trương làm việc với các chủ đầu tư, ban QLDA và các cơ quan có liên quan để xác định rõ khối lượng còn lại (đã được nghiệm thu trong năm 2021), kiểm tra, rà soát, đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch giải ngân theo Nghị quyết 63 của Chính phủ.

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, ban QLDA xử lý, tháo gỡ khó khăn, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án để tham mưu Bộ chỉ đạo kịp thời.

“Việc đẩy nhanh tiến độ thi công là rất quan trọng nhưng chất lượng phải được đặt lên hàng đầu. Phải tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các chủ đầu tư, ban QLDA để chỉ đạo tư vấn, nhà thầu chấp hành nghiêm các quy trình, quy định về tổ chức thi công, sử dụng vật liệu cho dự án. Đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm liên quan đến công tác quản lý chất lượng”, Thông báo kết luận nêu rõ.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025

Về việc chuẩn bị triển khai các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các ban QLDA kiểm tra, rà soát các dự án đang triển khai và làm việc với các đơn vị tư vấn thiết kế làm rõ khả năng hoàn thành công tác khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật theo tiến độ Quốc hội và Chính phủ giao.

Trước ngày 15/1/2022, các đơn vị tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT về số lượng các dự án, ban QLDA và tư vấn thiết kế đang triển khai, trong đó đánh giá cụ thể về phương án triển khai công tác khảo sát, lập hồ sơ dự án cao tốc Bắc - Nam phía giai đoạn 2021-2025 theo tiến độ yêu cầu (khởi công dự án cuối năm 2022).

Các ban QLDA phải khẩn trương lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập dự án đầu tư, nhiệm vụ thiết kế,... để có thể bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho địa phương ngay sau khi phê duyệt dự án khoảng 30 ngày. Trong nhiệm vụ khảo sát, các ban QLDA cần bổ sung đầy đủ nhiệm vụ điều tra mỏ đất, mỏ cát, đánh giá tình trạng mỏ, trữ lượng mỏ, chất lượng các mỏ,... để làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu gói thầu khảo sát lập dự án đầu tư cho phù hợp.

"Các ban QLDA chỉ đạo các tư vấn thiết kế nghiên cứu có định hướng chung về thiết kế cho phù hợp chiều cao các mố cầu để hạn chế lún nền đường đầu cầu, đặc biệt là các dự án thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm đảm bảo an toàn, êm thuận khi đưa vào khai thác sử dụng", Bộ trưởng nêu rõ.

img-bgt-2021-cao-toc-bac-nam-1618041334-width700he
Thi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đoạn Phan Thiết - Dầu Giây

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng yêu cầu Cục QLXD&CLCTGT tổng hợp, báo cáo về các dự án của ban QLDA, tư vấn thiết kế đang triển khai. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Đầu tư, các đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp kết quả đánh giá của các ban QLDA về khả năng hoàn thành công tác khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật theo tiến độ Quốc hội và Chính phủ giao (dự kiến khởi công dự án cuối năm 2022), để tham mưu Bộ GTVT chỉ đạo, điều hành.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, dự kiến năm 2022, Bộ GTVT được giao kế hoạch lớn (50.328 tỷ đồng). Để đáp ứng mục tiêu giải ngân kế hoạch được giao nêu trên, các chủ đầu tư, ban QLDA cần triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện kế hoạch với phương châm “từ sớm và từ xa”, xác định nhiệm vụ trọng tâm, đường găng của dự án để tập trung chỉ đạo, đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời; đồng thời cần sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư, đảm bảo đáp ứng tiến độ và giải ngân theo yêu cầu.

Nguồn: Vũ Thành Vũ (Tạp chí Giao Thông)

Bài viết liên quan