Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Bộ Giao thông vận tải tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022

Sáng 25/12/2021, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022” của ngành Giao thông vận tải theo hình thức trực tuyến. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội Nghị có: Bộ trưởng Bộ GTVT - Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng TNMT, Bộ trưởng Bộ XD cùng đại diện các cơ quan, Ban của Đảng, Chính phủ và các Thứ trưởng Bộ GTVT; cùng các cơ quan báo chí TƯ.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dự và chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội) và kết nối tới hơn 10 điểm cầu truyền hình trực tuyến như tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tại Văn phòng Bộ GTVT tại TP.Hồ Chí Minh và một số địa phương…

Hội nghị diễn ra từ 8h sáng đến 11h30 sáng 25/12. Các đại biểu tham dự chương trình sẽ được nghe Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của ngành GTVT; Tham luận của các cơ quan, đơn vị; Công bố các quyết định khen thưởng năm 2021 và chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, ý kiến của đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương. Hội nghị cũng sẽ có Chương trình Phát động Phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”.

Phó TT CP - Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo Hội nghị của Bộ GTVT

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm cho biết, trong năm 2021, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế có nhiều chuyển biến mạnh mẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhân dân; Công tác lập quy hoạch ngành quốc gia được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, kịp thời; Công tác bảo đảm hoạt động vận tải cơ bản được thông suốt, an toàn; Công tác giải ngân vốn đầu tư công đáp ứng kế hoạch được giao; nhiều dự án quan trọng khắc phục được khó khăn, đưa vào khai thác; công tác chuẩn bị đầu tư được chuẩn bị kỹ lưỡng; Công tác bảo đảm trật tự, ATGT tiếp tục có nhiều cải thiện; Công tác xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đổi mới phương thức quản lý hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ GTVT - Nguyễn Văn Thể kết luận tại Hội nghị

Song song với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, công tác xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của Bộ. Bộ đã tổ chức ký Chương trình phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai các giải pháp về xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số ngành GTVT; hoàn thành 21 nhiệm vụ/chỉ tiêu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; 100% cán bộ sử dụng chữ ký số cá nhân để xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng… Theo đánh giá xếp hạng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ GTVT xếp thứ 9/18 bộ, ngành về chỉ số chuyển đổi số và là 1 trong 2 Bộ xếp hạng A về chỉ số an toàn thông tin mạng.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính Trung tâm Hội nghị quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính đã được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thể chế; xây dựng, tinh gọn bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công,... Năm 2020, Bộ GTVT được đánh giá đạt kết quả 85,9/100 điểm, đứng thứ 11 trong số 17 bộ/ngành về CCHC. So với năm 2019 điểm số của Bộ GTVT tăng 5,40 điểm là năm thứ 2 liên tiếp Bộ GTVT có trị số điểm tăng cao nhất trong 17 bộ/ngành.

TS Phạm Việt Dũng - CTHĐQT TCT QLB - Chủ tịch VABA tham luận tại Hội nghị

Năm qua, Bộ GTVT cũng làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra phòng chống tham nhũng, thi đua khen thưởng. Bộ đã hoàn thành, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT; hoàn thành tổ chức sắp xếp, tinh giản 70 đầu mối (34 tổ chức hành chính, 36 đơn vị sự nghiệp); thực hiện quy trình bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 55 đồng chí. Trong năm 2021, Thanh tra Bộ đã thực hiện 21 cuộc thanh tra, kiểm tra; các lực lượng thanh tra chuyên ngành đã tổ chức thực hiện hơn 53 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xử phạt hơn 42 nghìn vụ vi phạm với số tiền trên 201 tỷ đồng. Để động viên kịp thời các cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT có nhiều cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, Bộ đã phát động nhiều phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ của ngành; bên cạnh đó tích cực phối hợp với Công đoàn GTVT Việt Nam chăm lo đời sống, sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong đó đã hỗ trợ từ nguồn tài chính công đoàn hơn 05 tỷ đồng, hỗ trợ từ nguồn Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam gần 15 tỷ đồng.

PV

Bài viết liên quan