Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

An Giang: Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Ngày 5-5, tại Ban dân tộc tỉnh An Giang tổ chức họp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2022).

Quang cảnh tại buổi họp mặt, kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Tham dự có ông Nguyễn Hoàng Hành - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III (Ủy ban Dân tộc); ông Lê Khánh Hội – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; ông Men Pholly - Trưởng Ban dân tộc tỉnh An Giang, cùng đại diện Sở, Ban, Ngành tỉnh, Nguyên lãnh đạo Ban Dân tộc qua các thời kỳ và 120 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số các huyện, thành phố đã đến dự buổi họp mặt.

Ông Lâm Thanh Long, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang, phát biểu báo cáo và kết quả đạt được tại buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt ông Lâm Thanh Long, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang báo cáo và kết quả đạt được của địa phương, Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp đã tích cực huy động sự tham gia của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vào việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Người có uy tín đã phối hợp với tổ An ninh nhân dân, vận động con cháu, gia đình, dòng họ ký cam kết phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cung cấp nhiều thông tin quan trọng, giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm gây rối trật tự xã hội. Người có uy tín còn tiên phong trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới,...

Ông Nguyễn Hoàng Hành - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III (Ủy ban Dân tộc) tặng quà đến Người có uy tín trên địa bàn huyện, tỉnh

Ngoài ra, Người có uy tín là “cánh tay nối dài” giúp mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua vùng đồng bào DTTS; giữ gìn an ninh trật tự, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân tộc,...

Được biết thông tin, tỉnh có 11 đơn vị hành chính, gồm có 2 thành phố trực thuộc, 1 thị xã và 8 huyện với 156 xã, phường, thị trấn. Về dân số chia theo nhóm dân tộc, trong số 1.908.352 người, dân tộc kinh chiếm đa số (1.815.712 người, chiếm 95,15 %), kế đến là dân tộc Khmer (75.878 người, chiếm 3,98%), dân tộc Chăm (11.171 người, chiếm 0,59%), dân tộc Hoa (5.233 người, chiếm 0,27%), phần còn lại là dân tộc khác và một số ít là người nước ngoài.

Ông Nguyễn Hoàng Hành - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III (Ủy ban Dân tộc) phát biểu tại buổi họp mặt

Theo ông Nguyễn Hoàng Hành - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III (Ủy ban Dân tộc) cho biết, nhằm tạo điều kiện cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các vị lãnh đạo, quản lý các cấp làm công tác dân tộc qua các thời kỳ gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm cũng như tâm tư, nguyện vọng của dân tộc đồng bào thiểu số. Đồng thời, ông Hành cũng mong muốn các vị cùng Đảng chính quyền địa phương tiếp tục vận động bà con đồng bào dân tộc phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế, đóng góp an sinh xã hôi, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống người dân.

Bên cạnh đó, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh năm 2022, là 20.074 hộ, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số là 3.969 hộ, chiếm tỉ lệ 19,7%; Số hộ cận nghèo là 31.046 hộ, trong đó hộ cận nghèo dân tộc thiểu số là 1.871 hộ, chiếm tỉ lệ 6,2%. Tỉnh An Giang, có huyện Tri Tôn được công nhận là huyện nghèo theo Quyết định số 353/QĐ-TTg, ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. “Giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ tỉnh An Giang có 38 xã thuộc vùng DTTS và Miền núi trong đó có 8 xã và 27 ấp đặc biệt khó khăn; Giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ số xã thuộc vùng DTTS và miền núi giảm chỉ còn 16 xã, trong đó có 7 xã và 10 ấp đặc biệt khó khăn”. Ông hành chia sẻ thêm.

Tại buổi họp mặt ông Hành cũng khẳng định thêm “Hiện nay có 4 hạng người được nhà nước tôn vinh Danh dự; thứ 1 - Sư thầy, thứ 2 - thầy giáo, thứ 3 - thầy thuốc, thứ 4 - Người có uy tín”.

Ông Men Pholly - Trưởng Ban dân tộc tỉnh An Giang tặng quà cho Người có uy tín tham dự buổi họp mặt

Nhân ngày kỷ niệm dịp này Ban dân tộc tỉnh An Giang tặng quà cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Dân tộc qua các thời kỳ và Người có uy tín.

Trần Tú

Bài viết liên quan