Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Cần Thơ: Vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình giai đoạn 2022-2025

Ngày 26-9, Sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị (HN) triển khai Kế hoạch liên ngành số 710/KHLN-BHXH-SLĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 2022 giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội TP. Cần Thơ; và Triển khai các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Bà Trần Thị Xuân Mai – GĐ Sở LĐTBXH TP. Cần Thơ, phát biểu tại HN

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động (NLĐ) khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc qua đời, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH, chính sách BHXH được thực hiện trên cơ sở huy động sự đóng góp, tích lũy của NLĐ khi còn trẻ, còn khỏe mạnh để bảo đảm ổn định thu nhập khi gặp phải các rủi ro. Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà NLĐ và người sử dụng lao động phải tham gia.

Lãnh đạo BHXH TP. Cần Thơ giao chỉ tiêu cho các đơn vị 

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội TP. Cần Thơ đã ký Kế hoạch liên ngành số 710/KHLN-BHXH-SLĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 2022 về việc thực hiện kiểm tra, giám sát pháp luật về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tổ chức tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN), BHYT hộ gia đình giai đoạn 2022-2025.

Ông Đào Minh Lợi – Trưởng phòng Lao động, Sở LĐTBXH TP. Cần Thơ, triển khai Kế hoạch liên ngành 

Theo ông Đào Minh Lợi – Trưởng phòng Lao động, Sở LĐTBXH TP. Cần Thơ, Kế hoạch liên ngành số 710/KHLN-BHXH-SLĐTBXH tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát liên ngành về thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật lao động, BHXH bắt buộc, BHTN. Giám sát việc quản lý, sử dụng lao động (LĐ), số LĐ được tham gia đóng BHXH bắt buộc, BHTN. Việc thực hiện các chế độ BHXH cho NLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp (DN). Đồng thời giám sát UBND các cấp trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; và chỉ tiêu được giao về các loại hình bảo hiểm.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phát triển người tham gia thực hiện chính sách về BHXHTN, BHYT  hộ gia đình cho người thân của công chức, viên chức, NLĐ tại các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp và đơn vị trực thuộc Sở LĐTBXH, đảm bảo năm 2022, ít nhất 01 người thân tham gia  BHXHTN, tương đương 2.075 người và ít nhất 02 người tham gia BHYT hộ gia đình, tương đương 4.150 người, cài đặt ứng dụng VssID. Những năm tiếp theo, số tham gia BHXHTN, BHYT hộ gia đình sẽ được 2 ngành thống nhất và có thông báo đến các đơn vị trực thuộc 2 ngành trên địa bàn thành phố.

Sở LĐTBXH thành phố, Phòng LĐTBXH quận – huyện, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Cần Thơ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ bảo hiểm tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp, BHTN; tổ chức thực hiện đồng bộ các hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin về BHTN,… Biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật về BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHXH tự nguyện; đồng thời nhắc nhở, phê bình những tập thể và cá nhân, đơn vị, chưa làm tốt; kiến nghị, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xử phạt hoặc áp dụng hình thức xử lý phù hợp các trường hợp vi phạm phát luật về BHXH bắt buộc. Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN tại  các địa phương, đơn vị, DN, trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại HN, bà Trần Thị Xuân Mai – GĐ Sở LĐTBXH TP. Cần Thơ, đề nghị: “Để thực hiện đạt chỉ tiêu theo Kế hoạch liên ngành số 710/KHLN-BHXH-SLĐTBXH, các cơ quan, đơn vị các cấp, ngành, người sử dụng lao động và NLĐ, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đạt chỉ tiêu theo kế hoạch phối hợp bằng nhiều hình thức, đa dạng nội dung phù hợp tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp để tuyên truyền, vận động NLĐ hiểu ý nghĩa và quyền lợi về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; từ đó tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đầy đủ cho người thân.

Ban tổ chức HN và các đại biểu tham dự HN

Phối hợp với Tổ chức dịch vụ thu thực hiện thu, nhận thẻ BHYT, sổ BHXH và giao đến người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình kịp thời, đúng quy định. Báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động về Sở LĐTBXH; lập danh sách và hồ sơ, thủ tục tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để cơ quan BHXH cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia”.

Dịp này, các  cơ quan, đơn vị  đã ký kết thực hiện chỉ tiêu tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện. Theo đó, năm 2022, chỉ tiêu vận động tham gia BHYT hộ gia đình là 4.040; vận động tham gia BHXH tự nguyện là 2.020 người.

Đan Phượng

Bài viết liên quan