Số điện thoại:0913081908
Email:openskyhk@gmail
logo

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang: Chúc mừng Lễ Sen Đôn-ta tại 5 chùa Khmer

Ngày 21-9, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang do Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm và chúc mừng Lễ Sen Đôn-ta của đồng bào Khmer tại 5 điểm chùa: Prây Veng, Svay Ton, Tưk Phôs (huyện Tri Tôn); chùa Thmây, T’rass (huyện Tịnh Biên).

Tại những nơi đến, Thay mặt Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang, Đại tá Lê Hoàng Việt biểu dương những đóng góp to lớn của các vị sư sãi, à cha, đồng bào Khmer trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia.

Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang tặng quà chúc mừng Lễ Sen Đôn-ta tài chùa T'rass (Tà Ngáo) thuộc xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Nhân dịp Lễ Sen Đôn-ta, Đồng chí Phó Chính ủy gửi tặng quà cho chùa Tà Ngáo, cùng với lời chúc các vị sư sãi, à cha và đồng bào Khmer xã An Phú, huyện Tịnh Biên có Lễ Sen Đôn-ta thật vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc, luôn đoàn kết cùng nhau trong cuộc sống cũng như trong công việc. Mong muốn đồng bào Khmer tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, luôn yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, quốc phòng.

Nhân dịp này, Đồn Biên phòng Nhơn Hưng cũng tặng quà chúc mừng Lễ Sen Đôn-ta chùa T'rass (Tà Ngáo), xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Ông Chau Khi, Sãi cả chùa T’rass (Tà Ngáo), thuộc xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang thay mặt sư sãi, à cha, đồng bào Khmer cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng BĐBP tỉnh đối với đồng bào Khmer trên địa bàn biên giới cũng như địa bàn giáp ranh biên giới. Với chức vụ, uy tín của mình sẽ tiếp tục giáo dục đồng bào Khmer trên địa bàn phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, cùng nhau làm ăn, phát triển kinh tế, thực hiện công tác an sinh xã hội, tham gia các phong trào, các cuộc vận động, xây dựng quê hương An Giang giàu đẹp, phồn vinh.

Nhân dịp này, Đồn Biên phòng Nhơn Hưng và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên cũng tặng quà chúc mừng Lễ Sen Đôn-ta với chùa T’rass (chùa Tà Ngáo), thuộc xã An Phú, huyện Tịnh Biên và chùa Thmây (chùa Mới), thuộc thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên.

Trần Tuấn – Chiến Khu

Bài viết liên quan